...

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีนำถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง)